Anasayfa

Merhaba

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi öğretmen yetiştirme alanında ve eğitim bilimlerinin farklı disiplinlerinde gerçekleştirilen bilimsel çalışmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimizde yayımlanacak olan bilimsel değere sahip, özgün ve etik ilkelere önem veren çalışmalar ile ilgili ulusal ve uluslararası alanyazına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, yılda iki sayı (Ocak ve Temmuz) olarak yayımlanmaktadır. Dergide, özgün araştırma, inceleme ve derleme yazılarına yer verilmektedir. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Temmuz 2014 sayısı ile yayın hayatına yeni bir ekip ve yeni bir görünüm ile devam edecektir. Dergimizin çeşitli indeksler tarafından taranabilmesi için başvuru süreci halen devam etmektedir.

Eğitim Bilimleri ve farklı öğretmen yetiştirme alanlarında yer alan tüm araştırmacıları çalışmaları ile dergimize destek vermeye davet ediyoruz.  Saygılarımızla...

Trakya Üniversitesi

Eğitim Fakültesi Dergisi Editörler Kurulu